KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWŁA WOJCIECHOWSKIEGO

Wynagrodzenie za usługi kancelarii jest kształtowane w sposób elastyczny – z uwzględnieniem stopnia złożoności sprawy, jej trwania i charakteru.

Wynagrodzenie jest ustalane zgodnie z potrzebami klientów. Wynagrodzenie to może być ustalane w oparciu o stawki godzinowe, ryczałt za prowadzenie określonej sprawy lub wydanie opinii/ opracowanie dokumentu, bądź też w przypadku stałej współpracy – ustalone jako miesięczny ryczałt obejmujący określoną ilość godzin poświęconych na sprawy danego klienta.

Ustalenie wynagrodzenia następuje przed przyjęciem zlecenia na podstawie przedstawionych przez klienta informacji i dokumentów za analizę których (dla celów ustalenia wynagrodzenia oraz proponowanego wstępnego sposobu działania) nie pobieram co do zasady wynagrodzenia. Na tym etapie staram się również przedstawić informację o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy (np. koszty sądowe, koszty notarialne itp.).

We współpracy z klientami działam na zasadzie wzajemnego zaufania i pełnej przejrzystości. W związku z powyższym możecie się Państwo czuć bezpieczni, że ustalone zasady nie ulegną zmianie oraz nie poniesiecie Państwo ukrytych kosztów.

Zapraszam do kontaktu i przesyłanie zapytań drogą mailową lub telefoniczną.